ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้จัดทำประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564 โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

คลิปวิดีโอ

Poll

ชาวตำบลนาเกษม มีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ