ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.บ้านนาเจริญ หมู่ ๔ สาย อบ ๓๑๕๗ ช่วงนานายเคียง เพ็ชรนาม -นานายสมศรี บุญเหลือ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.บ้านนาเจริญ หมู่ ๔ สาย อบ ๓๑๕๗ ช่วงนานายเคียง เพ็ชรนาม -นานายสมศรี บุญเหลือ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

คลิปวิดีโอ

Poll

ชาวตำบลนาเกษม มีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ