ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรภายในหมู่บ้าน บ้านโนนกลาง หมู่ ๘

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรภายในหมู่บ้าน บ้านโนนกลาง หมู่ ๘ ตำบลนาเกษม อำเภทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๐,๐๐๐ บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๔๙,๙๗๑.๒๘ บาท

คลิปวิดีโอ

Poll

ชาวตำบลนาเกษม มีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ