ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสว่าง หมู่ ๖ ไปบ้านสวนสุข ต.โนนสมบูรณ์

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสว่าง หมู่ ๖ ไปบ้านสวนสุข ต.โนนสมบูรณ์ ตำบลนาเกษม อำเภทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๐,๐๐๐ บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๔๗,๓๕๒.๒๕ บาท

คลิปวิดีโอ

Poll

ชาวตำบลนาเกษม มีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ