ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ ๓๑๕๗ จำนวน ๒ ช่วง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ ๓๑๕๗ จำนวน ๒ ช่วง ตำบลนาเกษม อำเภทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๐๒,๐๐๐ บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๖๒๔,๙๐๐.๐๒ บาท

คลิปวิดีโอ

Poll

ชาวตำบลนาเกษม มีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ