ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยชำแระ บ้านศรีอรุณ หมู่ ๑๐

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยชำแระ บ้านศรีอรุณ หมู่ ๑๐ ตำบลนาเกษม อำเภทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๔,๐๐๐ บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๗๕,๙๓๙.๘๗ บาท

คลิปวิดีโอ

Poll

ชาวตำบลนาเกษม มีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ