ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านศรีอรุณ หมู่ ๑๐ (บริเวณนานางบุญมี ทารักษ์)

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านศรีอรุณ หมู่ ๑๐ (บริเวณนานางบุญมี ทารักษ์) ตำบลนาเกษม อำเภทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๑,๐๐๐ บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๒๖,๗๓๕.๘๕ บาท

คลิปวิดีโอ

Poll

ชาวตำบลนาเกษม มีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ