ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองถาวร หมู่ ๒

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองถาวร หมู่ ๒ ตำบลนาเกษม อำเภทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๓,๐๐๐ บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๐๑,๐๕๓.๕๗ บาท

คลิปวิดีโอ

Poll

ชาวตำบลนาเกษม มีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ