ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม เรื่อง คู่มืองานบริการประชาชน ตำบลนาเกษม

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำ "คู่มือสำหรับประชาชน" องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ขึ้น ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป เพื่อทราบโดยทั่วกัน

คลิปวิดีโอ

Poll

ชาวตำบลนาเกษม มีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ