สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ 5 - บ้านโนนกลาง หมู่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (แบบ ผด.2 ) องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม...

คลิปวิดีโอ

Poll

ชาวตำบลนาเกษม มีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ