ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านหนองถาวร หมู่ ๒

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้ ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านหนองถาวร หมู่ ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ..

คลิปวิดีโอ

Poll

ชาวตำบลนาเกษม มีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ