แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563)

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2560-2563) เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน ให้ตรงเป้าหมายและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

คลิปวิดีโอ

Poll

ชาวตำบลนาเกษม มีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ