ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้เพิ่มช่องทาง "ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน" เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและสืบค้นข้อมูลต่างๆได้ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามลิงค์ http://www.uttaradit.go.th/dev-info/dev-info.htm

     เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมและศึกษาดูงานระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อศึกษาการทำการเกษตรแบบพอเพียงและเกษตรแบบผสมผสานโดยการใช้พื้นที่ที่มีอยู้ให้เกิดประโยชน์ โดยยึดหลักตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง(พ่อหลวง ร.9) ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน...

คลิปวิดีโอ

Poll

ชาวตำบลนาเกษม มีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ