องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม เพื่อให้ชาวตำบลนาเกษมเฝ้าระวังและป้องกัน หากมีอาการป่วยหรือไข้ให้รีบพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

      องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อโลกสีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม เพื่อรณรงค์ให้ชาวตำบลนาเกษมได้นำไปใช้ประโยชน์และคัดแยกขยะในครัวเรือนได้

      องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หากพบเห็นสัตว์ที่ต้องสงสัยให้รีบแจ้งทาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษมได้ โทรศัพท์ 045-251715

     เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม โดย นายจอมปรางค์ ศรีอักษร นายกฯ พันจ่าเอกตรีพงศ์ เสาร์แก้ว ปลัดฯ จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ในวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนใหญ่ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน...

     เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม โดย นายจอมปรางค์ ศรีอักษร นายกฯ พันจ่าเอกตรีพงศ์ เสาร์แก้ว ปลัดฯ จัดกิจกรรมโครงการสร้างจิตสำนึกในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน...

คลิปวิดีโอ

Poll

ชาวตำบลนาเกษม มีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ