ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลนาเกษม

     องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้จัดทำทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลนาเกษม เพื่อรวบรวมภูมิปัญญาในท้องถิ่นไว้และเป็นฐานข้อมูลเผยแพร่แก่สาธารณชนคนรุ่นหลังต่อไป จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

คลิปวิดีโอ

Poll

ชาวตำบลนาเกษม มีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ