ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม โดย นายจอมปรางค์ ศรีอักษร นายกฯ พันจ่าเอกตรีพงศ์ เสาร์แก้ว ปลัดฯ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย "แข็งแรงแจ่มใส มีน้ำใจนักกีฬา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จึงประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมกิจกรรมโดยทั่วกัน...

     เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม โดย นายจอมปรางค์ ศรีอักษร นายกฯ พันจ่าเอกตรีพงศ์ เสาร์แก้ว ปลัดฯ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานการทำเกษตรผสมผสาน ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง และชาวตำบลนาเกษม ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 8 มิถุนายน 2560..

     เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม โดย นายจอมปรางค์ ศรีอักษร นายกฯ พันจ่าเอกตรีพงศ์ เสาร์แก้ว ปลัดฯ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานการทำเกษตรผสมผสาน ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง และชาวตำบลนาเกษม ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 8 มิถุนายน 2560..

     เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม โดย นายจอมปรางค์ ศรีอักษร นายกฯ พันจ่าเอกตรีพงศ์ เสาร์แก้ว ปลัดฯ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานการทำเกษตรผสมผสาน ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง และชาวตำบลนาเกษม ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 8 มิถุนายน 2560..

     เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม โดย นายจอมปรางค์ ศรีอักษร นายกฯ พันจ่าเอกตรีพงศ์ เสาร์แก้ว ปลัดฯ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานการทำเกษตรผสมผสาน ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง และชาวตำบลนาเกษม ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 8 มิถุนายน 2560..

     เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม โดย นายจอมปรางค์ ศรีอักษร นายกฯ พันจ่าเอกตรีพงศ์ เสาร์แก้ว ปลัดฯ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดำเนินชีวิตแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงานให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2560..

     เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม โดย นายจอมปรางค์ ศรีอักษร นายกฯ พันจ่าเอกตรีพงศ์ เสาร์แก้ว ปลัดฯ ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเกษม จัดกิจกรรมโครงการปลูกฝังเด็กและเยาวชนไทยใส่ใจวินัยจราจร ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี..

     เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม โดย นายจอมปรางค์ ศรีอักษร นายกฯ พันจ่าเอกตรีพงศ์ เสาร์แก้ว ปลัดฯ ร่วมกับพี่น้องชาวตำบลนาเกษม จัดกิจกรรม โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ สนามกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีเมือง ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี..

คลิปวิดีโอ

Poll

ชาวตำบลนาเกษม มีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ