ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม โดย นายจอมปรางค์ ศรีอักษร นายกฯ พันจ่าเอกตรีพงศ์ เสาร์แก้ว ปลัดฯ พนักงานส่วนตำบล ร่วมกับพี่น้องชาวตำบลนาเกษม จัดกิจกรรม สืบสานงานบุญบั้งไฟ อบต.นาเกษม "ประเพณีขอฝนฅนอีสาน" ประจำปี 2559 ตำบลนาเกษม อำเภอกุทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ..

ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก มีบทบาทและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1.ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย 2.เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิงปฏิกูลและมูลฝอย 3.สื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการสิงปฏิกูลและมูลฝอย 4.เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิงปฏิกูลและมูลฝอย 5.ปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

     เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม โดย นายจอมปรางค์ ศรีอักษร นายกฯ พันจ่าเอกตรีพงศ์ เสาร์แก้ว ปลัดฯ พนักงานส่วนตำบล ร่วมสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลนาเกษม จัดทำโครงการอบรมฝึกทักษะพื้นฐานด้านกีฬาฟุตบอล ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา ตำบลนาเกษม อำเภอกุทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ..

     เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม โดย นายจอมปรางค์ ศรีอักษร นายกฯ พันจ่าเอกตรีพงศ์ เสาร์แก้ว ปลัดฯ พนักงานส่วนตำบล ร่วมกับพี่น้องชาวตำบลนาเกษม จัดกิจกรรม โครงการจัดงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ..

     เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม โดย นายจอมปรางค์ ศรีอักษร นายกฯ พันจ่าเอกตรีพงศ์ เสาร์แก้ว ปลัดฯ ร่วมกับพี่น้องชาวตำบลนาเกษม จัดกิจกรรม โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดบ้านนาเกษม ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี..

เริ่มต้นก่อนหน้า123456ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 6 จาก 6

คลิปวิดีโอ

Poll

ชาวตำบลนาเกษม มีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ