สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสำลี สิงห์ทอง

ประธานสภา

นายบุญมี จันทะศรี

รองประธานสภา

สิบเอกมงคล ครั้งพิบูล

ปลัด/เลขานุการสภา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสุทิ กัญญาพันธ์

ส.อบต. ม. 1

นายสุเวชร์ กาทอง

ส.อบต. ม. 1

นายกิตติศักดิ์ เหล่างาม

ส.อบต. ม. 2

นางบังอร ศรีคำ

ส.อบต. ม. 2

-ตำแหน่งว่าง(เสียชีวิต)-

ส.อบต. ม. 3

นายไกรราช อุทัย

ส.อบต. ม. 3

นางพรรณี หอมวัน

ส.อบต. ม. 4

นางสุริยนต์ กัลยาพงษ์

ส.อบต. ม. 4

นายณรงค์ วรรณา

ส.อบต. ม. 5

นายทองอินทร์ อาจอ่อนสี

ส.อบต. ม. 5

นายพรชัย ไชยโคตร

ส.อบต. ม. 6

นายรังสันต์ คันธี

ส.อบต. ม. 6

นายบุญมี จันทะศรี

ส.อบต. ม. 7

นายธีรวัช บุญประวัติ

ส.อบต. ม. 7

นายคำลุน เพ็งกระจ่าง

ส.อบต. ม. 8

นายพุทธา สายจำปา

ส.อบต. ม. 8

นายราตรี แขมคำ

ส.อบต. ม. 9

นางสุทักษ์ พลกายา

ส.อบต. ม. 9

นายกฤติ ยอดคำมี

ส.อบต. ม. 10

นายทองไล ทองรถ

ส.อบต. ม. 10

นายสำลี สิงห์ทอง

ส.อบต. ม. 11

นายบุญธรรม ขมิ้นแก้ว

ส.อบต. ม. 11

คลิปวิดีโอ

Poll

ชาวตำบลนาเกษม มีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ