หัวหน้าส่วนราชการ

สิบเอกมงคล ครั้งพิบูล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกฤษฎา นาโสก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นายกฤษฎา นาโสก

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

นางศิริพร จันดาชาติ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายรังสรรค์ รุ่งเรืองศรี

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางวิลาวรรณ ศรีอักษร

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

คลิปวิดีโอ

Poll

ชาวตำบลนาเกษม มีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ