กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางวิลาวรรณ ศรีอักษร

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

พนักงานส่วนตำบล

นายคารมย์ สาธุจรัญ

นักสันทนาการปฏิบัติการ

นางบัวทอง ทำสอาด

ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนาเกษม

นางคำแพง ทำสอาด

ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านศรีเมือง

พนักงานจ้างภารกิจ/คนงานทั่วไป

นายสกลชาติ บึงโบก

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวโชติกา แก้วพวง

ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านศรีเมือง

นางสาวเอื้องเดือน น้อยงาม

ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านนาเกษม

สิบเอกหญิง อรัญญา ธรรมชาติ

ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านนาเกษม

นางสาวขวัญศิริ สายสมบัติ

ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านศรีเมือง

นางสาวนรินทร์ พรมเวียง

ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านโนนใหญ่

นางสาวนิตยา เพตะเข้

ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านโนนใหญ่

คลิปวิดีโอ

Poll

ชาวตำบลนาเกษม มีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ