กองคลัง

นางศิริพร จันดาชาติ

ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานส่วนตำบล

นางอนงค์คาร หลอมทอง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางกัญญาภรณ์ อารี

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/คนงานทั่วไป

นางยุพราช เลคะฉันท์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวบัวหลัน สุขสุทธิ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

คลิปวิดีโอ

Poll

ชาวตำบลนาเกษม มีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ