สำนักงานปลัด

นายกฤษฎา นาโสก

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

นายณรงค์ ทำสอาด

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวศุภรานันท์ วันทา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางปวริศา ทองวิเศษ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

จ่าเอกวิทูรย์ พะสียา

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางดวงตา สอนบุญ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/คนงานทั่วไป

ว่าที่ร้อยตรี ไกรศร ทาทอง

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

ตำแหน่งว่าง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายเสรี โพศรีทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ตำแหน่งว่าง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายมนูญ ทารักษ์

พนักงานขับรถยนต์

นายวัฒนา คำโสภา

นักการภารโรง

นายอุทัย ทำสอาด

คนงานทั่วไป

คลิปวิดีโอ

Poll

ชาวตำบลนาเกษม มีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ